Maj 2015

Archiwum miesięczne

  • Hot Popular

    Analiza SWOT | TOWS

    Dla dokonania diagnozy pozycji strategicznej firmy można wykorzystać analizę SWOT/TOWS. Narzędzie to pozwala poznać obecną pozycję strategiczną firmy. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów. Strengths (mocne strony) Weaknesses (słabe strony) Opportunities (szanse w otoczeniu) Threats (zagrożenia w otoczeniu) Analiza SWOT | TOWS jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron oraz badania szans i zagrożeń […]