Zadzwoń by porozmawiać o swoim biznesie 504 104 522 k.debkowski@aktywator.eu

Otoczenie biznesowe przypomina poligon. Walka trwa o uwagę i zadowolenie Pracowników, Klientów i Partnerów. Coraz trudniej ich pozyskać i utrzymać. Coraz trudniej skupić działania wszystkich wokół wspólnych wyzwań. Pracownicy niezbyt chętnie biorą odpowiedzialność za rezultaty.

O obecnym otoczeniu biznesowym mówi się VUCA (zmienne, niepewne, złożone, niejednoznaczne).
Wyzwania stanowią:

 • szybkie zmiany, które często obalają dalekosiężne plany
 • coraz trudniej wnioskować o tym jak będzie wyglądać przyszłość (utrata Partnerów, Pracowników, Klientów)
 • problemy w identyfikacji łańcucha przyczynowo-skutkowego (dlaczego jest jak jest?)
 • błędne odczytywanie sygnałów z otoczenia (wejście na nowe rynki, nowe usługi).

W otoczeniu VUCA sprawdzają się ramy przywództwa „VUCA Prime”, stworzone przez Dr Boba Johansena, z Institute for the Future, współpracującego od 40 lat z liderami biznesu, rządu, organizacji non-profit.

 • Vision (Wizja)
 • Understanding (Zrozumienie)
 • Clarity (Jasność)
 • Agility (Zwinność).

Zmienność można zwalczyć za pomocą Wizji.

Wizja to pożądana przyszłość, do której dążysz jako przedsiębiorca lub dążycie jako zespół. Wizja wymaga jednoznaczności i odpowiedzi na 3 kluczowe pytania:

 • dlaczego tu jesteśmy?
 • w jaki sposób odniesiemy sukces?
 • jakie są kluczowe cele?

Niepewność można przekształcić w Zrozumienie

Łącząc Pracowników wspólną mentalnością sprawiasz, że znacie swoje zasady gry. Pracownicy powinni wiedzieć, w jaki sposób mogą przyczynić się do sukcesu. Aby zrozumieć, należy słuchać. Promowanie otwartej, dwukierunkowej komunikacji sprzyja lepszemu dialogowi. Mówienie musi być podparte aktywnym słuchaniem Współpracowników, Partnerów B2B, Klientów.  

 

 • jakie są nasze wspólne cele?
 • jakie są nasze podstawowe wartości?
 • do jakich wartości aspirujemy?
 • Jakie powinniśmy mieć miary naszego sukcesu,
 • jakie wskaźniki kierunkowe przyjmiemy?

Złożoność można zwalczać Jasnością

Budowanie dyscyplin w zespole wokół wspólnych wyzwań daje Pracownikom poczucie przynależności i sensu. Wzmacnianie aktualnych priorytetów pozwala skupić się na kluczowych działaniach. Jasność, klarowność to również wspólna analiza problemów, wyzwań i wspólne poszukiwanie rozwiązań. Zmienia się punkt ciężkości w podejmowaniu decyzji. Właściciel przestaje być za wszystko odpowiedzialny.

Jasność to również przejrzystość informacji. Pracownicy mają dostęp do kluczowych informacji, do jednej wersji prawdy. Mogą to być dane finansowe (rentowność firmy, zysk na Klienta, zysk na usłudze) lub dane operacyjne (ilość Klientów, wyniki badań, analiz, strategia, plan działań).

 

 • jakie są nasze priorytety?
 • jakie zmiany przeprowadzamy w firmie?
 • za co każdy z nas jest odpowiedzialny?
 • gdzie znajdę potrzebne mi informacje?
 • w jaki sposób szef rozlicza moją pracę?
 • jaka jest nasza strategia, plan operacyjny?
 • czego możemy oczekiwać od naszych liderów?

Dwuznaczność eliminuje się Zwinnością

Termin zwinności – Agility zadomowił się w polskim biznesie, szczególnie w branży IT. Ożywianie energii w firmie poprzez cykle iteracji buduje mistrzostwo.

Prototypowanie, testowanie modeli, rozwiązań. Doskonalenie.

Zwinność w firmie, zespole jest napędzana przez pięć kluczowych zdolności: przewidywanie zmian, generowanie zaufania, inicjowanie działań, uwalnianie myśli i ocenianie wyników.

Budowanie Kultury Organizacyjnej

Liderzy firm, które osiągają ponadprzeciętne rezultaty coraz częściej mówią o swojej tajemnicy sukcesu – o kulturze organizacyjnej. Według nich kultura w dużej mierze decyduje o ich pozycji rynkowej i zadowolonych Klientach. Sposób traktowania Pracowników wpływa na sposób traktowania Klientów.

NASZE PODEJŚCIE

Wielu liderów, szczególnie małych firm, sceptycznie podchodzi do zarządzania kulturą. Jak pokazuje doświadczenie i badania – inwestycja w KO! się opłaca.

Kultura to wartości cenione w firmie oraz zachowania. Kultura to “osobowość” firmy, a w szczególności osobowość założyciela/li. Kultura przejawia się w każdym obszarze organizacji (codzienny język, symbole, zachowanie).

Dlaczego kultura jest ważna?

 • stanowi zasób strategiczny – przewaga konkurencyjna (konkurencja jest w stanie skopiować model biznesowy i większość obszarów rywalizacji
 • spaja firmę wokół wspólnych celów i wartości
 • wpływa na wyniki finansowe
 • napędza sukces organizacji.

Kultura organizacyjna

 • orientacja na Pracowników
 • orientacja na Klientów
 • orientacja na proces
 • standardy wydajności i odpowiedzialności
 • innowacyjność.

WARTOŚĆ

 • otrzymasz know-how od światowych liderów 
 • skupisz działania Pracowników na wspólnych celach
 • uspójnisz zachowania Pracowników
 • zbudujesz unikalną przewagę konkurencyjną
 • usprawnisz komunikację w firmie.

Model biznesowy i propozycja wartości B2B2C

Czy Twoi Pracownicy wiedzą w jaki sposób firma generuje wartość? Czy mają świadomość jak ich praca wpływa na wynik końcowy? Chcesz wyróżnić się na rynku B2B i poszukujesz czegoś co Cię wyróżni?

Być może myślisz o tym w jaki sposób usprawnić swoją firmę i sprawić, by Pracownicy bardziej zaangażowali się w rozwój biznesu? 

NASZE PODEJŚCIE

Wspieramy zespoły w:

 • lepszym zrozumieniu działania biznesu
 • lepszym zrozumieniu własnej roli w firmie
 • poszukiwaniu nowych propozycji wartości dla Klientów B2B2C
 • budowaniu współodpowiedzialności.

Działania w ramach tworzenia modeli biznesowych i propozycji wartości obejmują najczęściej:

 • mapowanie obecnego modelu biznesowego
 • mapowanie obecnej propozycji wartości
 • profilowanie Klientów – korzyści, bolączki, zadania
 • tworzenie mapy wartości – produkty, usługi, środki przeciwbólowe, generatory korzyści
 • testowanie nowych propozycji wartości.

WARTOŚĆ

 • dostrzeżesz konieczne kierunki zmian w firmie
 • zainicjujesz proaktywne myślenie i działanie w firmie, skupione na Klientach
 • przygotujesz i wdrożysz pomysły zwiększające przewagę konkurencyjną i efektywność firmy 
 • zwiększysz zysk lub jakość obsługi Klienta.

Doskonalenie systemów zarządczych i organizacyjnych – turkusowe organizacje

Na jakim etapie rozwoju znajduje się Twoja firma? Dostrzegasz problemy ze sprawnym zarządzaniem rozrastającym się zespołem? Czy masz trudności ze skupieniem wszystkich pracowników na wspólnych celach? Pojawiają się konflikty w firmie lub silosy (MY-ONI)? Coraz trudniej w firmie o odpowiedzialność? Masz problem z delegowaniem zadań, uprawnień i egzekwowaniem rezultatów? 

NASZE PODEJŚCIE

Wdrażanie zmian organizacyjno-zarządczych obejmować może (przed zmianą – po zmianie:

 • struktura organizacyjna (hierarchiczna piramida – samoorganizujące się zespoły)
 • koordynacja (właściciel wszystkiego musi dopilnować – Pracownicy pilnują siebie nawzajem)
 • wdrażanie nowych Pracowników (administracyjny proces – przygotowanie do pielęgnacji kultury organizacyjnej firmy, praca rotacyjna)
 • stanowiska i zakres obowiązków (tytuł i zakres – płynne role)
 • zarządzanie wydajnością (brak – skupianie się na wydajności zespołu)
 • zwolnienia (szef ma władzę – ostatni krok w procesie rozwiązywania konfliktów)
 • zarządzanie wiedzą (przypadkowo – spotkania knowledge-sharing, skill-doubling / bus-hit test – kwestia osób niezastąpionych)
 • spotkania (wiele spotkań, niewiele praktyk – konkretne praktyki w celu utrzymania w ryzach ego)
 • podejmowanie decyzji (wysoko w hierarchii – oparte o proces doradczy i mechanizmy podejmowania decyzji)
 • konflikty (tuszowanie – regularne zajmowanie się sprawami spornymi)
 • obieg informacji (informacja to władza, poufność – wszyscy mają dostęp do kluczowych informacji)
 • wartości (brak lub tylko na papierze – jasne wartości przełożone na zachowania)
 • strategia (kurs nakreślony przez najwyższą kadrę menedżerską – zbiorowa inteligencja Pracowników)
 • procesy wsparcia sprzedaży (do wewnątrz – skupione na realizacji propozycji wartości dla Klientów)
 • standardy pracy i współodpowiedzialność (brak – jasno określone standardy pracy).

WARTOŚĆ

 • otrzymasz rozwiązania stosowane przez liderów, zapewniające zdrowy rozwój firmy
 • uzyskasz większe zaangażowanie Pracowników w rozwój firmy i swój
 • uzyskasz większą satysfakcję Pracowników
 • będziecie potrafić skuteczniej rozwiązywać konflikty
 • zmniejszysz rotację.

KONSULTANT REALIZUJĄCY USŁUGĘ

Konrad Dębkowski
CEO – Prezes Zarządu
konsultant biznesowy, trener