Zadzwoń by porozmawiać o swoim biznesie 504 104 522 k.debkowski@aktywator.eu

 

POMAGAMY MENEDŻEROM
BUDOWAĆ EFEKTYWNIEJSZE ORGANIZACJE

  • wzrost zysków
  • wzrost produktywności
  • wzrost jakości obsługi Klienta

 

Pomagamy małym, średnim firmom i korporacjom

  1. Firma jest na etapie „dawaj-dawaj„, cel dominujący: sprzedaż – udział w rynku. 
  2. Firma jest na etapie „dojrzewania„, cel dominujący: zysk, efektywność.
  3. Firma starzeje się.

Wyzwania menedżera

  • przeprowadzenie zmian organizacyjnych, aby zwiększyć efektywność

  • profesjonalizacja zarządzania (średni szczebel kierownictwa)

  • większe skupienie energii na wspólnych celach

  • większa kontrola efektywności działania zespołów

 

Firma na etapie „dawaj-dawaj”

Problemy normalne

pewność siebie

podekscytowanie

duża energia

poszukiwanie nowych obszarów działalności

sprzedaż większa niż możliwości produkcyjne

niewystarczająca kontrola kosztów

brak harmonogramu zebrań

brak jasnej komunikacji

niejasny zakres odpowiedzialności

Problemy anormalne

arogancja

brak koncentracji

rozproszenie energii (zbyt duży zakres działalności)

brak rozsądnych granic działalności

sprzedaż mimo braku zdolności do dostarczenia produktów dobrej jakości

brak kontroli kosztów

brak zebrań

brak jakiejkolwiek organizacji

brak odpowiedzialności

Firma na etapie „dojrzewania”

Problemy normalne

konflikty między wspólnikami lub osobami decyzyjnymi

czasowa utrata wizji

system motywacyjny nagradzający niepożądane zachowania

stworzona, lecz nieprzestrzegana polityka firmy (kultura, wartości)

próba zwiększenia kontroli przez zarząd

trudności w zmianie stylu przywództwa

brak kontroli

brak odpowiedzialności

niskie morale

Problemy anormalne

pułapka założyciela (ja sam)

brak spójnych celów

przyznawanie premii uznaniowej

spadek zaufania i szacunku

zwolnienie przez zarząd przedsiębiorczego lidera

dysfunkcyjny styl przywództwa

wprowadzenie przesadnego systemu kontroli

odpowiedzialność, bez możliwości wpływania

zbyt duże pensje by zatrzymać pracowników

Oznaki rozwoju i starzenia się

Firmy rozwijające się

sukces wynika z podejmowania ryzyka

wyniki są gorsze od oczekiwanych

organizacja cierpi na brak gotówki

pracownicy są zatrzymywani w firmie ze względu na swój wkład w jej działalność, pomimo osobowości

wszystko jest dozwolone, chyba, że jest zabronione

problemy oznaczają możliwości

odpowiedzialność nie wiąże się z władzą

kierownictwo steruje organizacją

organizacja istnieje, by tworzyć wartość

na podstawie: Adizes, „Cykl życia organizacji”

Firmy starzejące się

sukces wynika z unikania ryzyka

wyniki są lepsze od oczekiwanych

organizacja ma sporo gotówki

pracownicy zatrzymywani są ze względu na osobowość, pomimo braku wkładu w działalność firmy

wszystko jest zabronione, chyba, że jest dozwolone

możliwości oznaczają problemy

władza nie wiąże się z odpowiedzialnością

organizacja steruje kierownictwem

polityczne gierki sterują procesem decyzyjnym

Pomagamy liderom, którzy chcą tworzyć organizacje przyszłości, 

w których chce się pracować

a pracownicy są współodpowiedzialni za rozwój własny i biznesu

Utrzymanie
kluczowych Pracowników

Utrata kluczowych Pracowników to ukryte ogromne koszty dla firmy, nie tylko finansowe.

Przyciągnięcie
utalentowanych osób

Coraz trudniej na rynku o dobrych pracowników. Bezrobocie najniższe od 26 lat. Coraz trudniej przyciągnąć talenty.

Wygospodarowanie
więcej czasu dla siebie

Zachowanie balansu w swoim życiu między pracą a życiem osobistym pozwala bardziej cieszyć się życiem.

Więcej zaangażowania Pracowników

Samoorganizujące się zespoły dbają o rozwój własny i firmy, będąc bardziej odpowiedzialnymi za rezultaty.

Branże, które obsługujemy

SOFTWARE HOUSE

wzrost efektywności

wzrost jakości

OUTSOURCING IT

wzrost zysków

wzrost jakości
obsługi Klienta

PRODUKCJA MEBLI

wzrost zysków

wzrost efektywności

FARMACJA

wzrost zysków

Jak menedżerowie tworzą organizacje przyszłości?

 

Jak tego dokonują?

Przyspieszają
zmiany

W obecnych czasach zdolność do reagowania na zmiany jest kluczowym elementem utrzymania konkurencyjności. 

Tworzą sieci
zamiast struktur

Efektywne firmy działają jak sieci. Zastępują hierarchię sieciami, ekosystemami, które łączy wspólny cel.

Dbają o karierę i rozwój pracowników

Ciągłe uczenie się i rozwój, w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu, o każdej porze. Elastyczne ścieżki kariery.