Zadzwoń by porozmawiać o swoim biznesie 504 104 522 k.debkowski@aktywator.eu

Konsulting Operacyjny – usprawnianie działalności operacyjnej
oparte na mierzalnych rezultatach

NAWIGACJA

Wstęp

Sprzedaż B2B – farmacja, finanse

Większa terminowość, jakość – Software House

Wzrost zysków – Outsourcing usług IT

Ciągłe usprawnianie działalności operacyjnej (przekonania, praktyki, systemy, procesy, komunikacja) przynosi wiele korzyści. 

 • zwiększa się zysk
 • zwiększa się produktywność firmy
 • zwiększa się zaangażowanie i satysfakcja Pracowników
 • zwiększa się jakość obsługi Klientów

Sprzedaż B2B (farmacja)

Zastanawiasz się nad tym w jaki sposób zwiększyć sprzedaż w sieci?
Jak zwiększyć rentowność biznesu?
Jak sprawić, by Partnerzy byli bardziej lojalni?

NASZE PODEJŚCIE

Sprzedaż B2B wg modelu Challenger™ CEB, Gartner.
Sprawdzony model w rozwoju sieci sprzedaży w wielu branżach (farmacja, finanse, FMCG).

 • najwyższą wartość mają ci sprzedawcy, którzy przedstawiają nowe pomysły na skuteczniejsze konkurowanie na rynku
 • największe nadzieje pokłada się w specjalistach od relacji, którzy mają przeciętne wyniki
 • nauczanie (proponowanie nowych punktów widzenia, dwukierunkowa komunikacja)
 • dostosowanie (znajomość tego jak Klienci generują wartość, identyfikacja ekonomicznych dźwigni Klienta)
 • kontrola (potrafi rozmawiać o pieniądzach, umie naciskać na Klienta).

WARTOŚĆ

 • rozwój sieci sprzedaży B2B
 • wzrost sprzedaży B2B
 • wzrost zysków B2B
 • poprawa efektywności procesów wspierających sprzedaż
 • poprawa jakości obsługi Klienta B2B.

KONSULTANCI REALIZUJĄCY USŁUGĘ

Roman Szymczak
Partner
Trade Marketing expert

Konrad Dębkowski
CEO – Prezes Zarządu
konsultant biznesowy

Większa terminowość, jakość
Software House

Nie wyrabiacie się w terminach? Jakość Waszego kodu jest niska?
Nie wszyscy znają kierunek rozwoju firmy i oczekiwań względem siebie?
Odpowiedzialność rozmywa się?
Nie wszyscy koncentrują się na najważniejszych celach firmy?

NASZE PODEJŚCIE

Jesteśmy przekonani, że tylko osoby z bogatym doświadczeniem w branży IT w DEV (analiza biznesowa, kodowanie, testowanie, zarządzanie projektami) mogą realnie pomóc we wzroście efektywności. 

 • sprawdzony i skuteczny pakiet wiedzy i dobrych praktyk
 • generowanie dobrej jakości pomysłów usprawnień
 • wzmocnienie zrozumienia pomiędzy współpracownikami
 • uspójnienie wiedzy dotyczącej najważniejszych wyzwań firmy
 • zwiększenie współodpowiedzialności za rozwój własny i firmy
 • lepsze zrozumienie jak ważna jest jakość kodu w dłuższej perspektywie

WARTOŚĆ

 • wzrost terminowości realizowanych prac
 • zwiększenie jakości kodu, softu
 • zwiększenie jakości obsługi Klienta B2B

KONSULTANT REALIZUJĄCY USŁUGĘ

Gabriel Sznajder
Partner
software engineering expert

Wzrost zysków – Outsourcing usług IT

Świadczysz wraz z zespołem usługi informatyczne dla firm? 
Chcesz zwiększyć zysk lub jakość obsługi Klienta?
Musisz sam martwić się o rozwój biznesu?

NASZE PODEJŚCIE

Budowanie Kultury Organizacyjnej opartej na Klientach i Pracownikach, nastawionej na jakość obsługi Klienta i zwiększenie zysku.

 • stworzenie wspólnych wartości i pożądnych zachowań
 • segmentacja Klientów B2B
 • mapa wartości dla Klienta
 • ścieżka Klienta – customer journey

WARTOŚĆ

 • wzrost zysku
 • zwiększenie jakości obsługi Klienta B2B

KONSULTANT REALIZUJĄCY USŁUGĘ

Konrad Dębkowski
CEO – Prezes Zarządu
konsultant biznesowy