Konsultant biznesowy
Konsultant biznesowy

Przedsięwzięcia związane ze zmianą przywództwa na angażujące, opierają się na wielu przekonaniach, często błędnych.

Kultura organizacyjna sprzyjająca motywacji wewnętrznej to kombinacja kilku istotnych czynników: autonomia, istotność, mistrzostwo. W "turkusowych organizacjach" są to samozarządzanie, pełnia i cel.

Od wielu lat pomagam menedżerom we wzroście efektywności zespołów. Wspomagam rozwijanie kompetencji związanych z: samoprzywództwem, komunikacją, współpracą, zmianą, innowacyjnością.

 

 

Co proponuję jako konsultant:

  • doradztwo w zakresie wdrożenia przywództwa angażującego, opartego o motywację wewnętrzną
  • wsparcie we wzroście efektywności pracy zespołów
  • doradztwo w zakresie tworzenia systemów organizacyjnych (struktur, procesów, praktyk)

Zapraszam do kontaktu, byśmy mogli porozmawiać o rozwoju Twojego biznesu. Poniżej lista kluczowych pytań:

  • Jaki końcowy rezultat chciałbyś uzyskać?
  • Jakie zmiany ma przynieść realizacja projektu?
  • Jaką opinię chciałbyś uzyskać poprzez realizację projektu?
  • Co najbardziej potrzebuje naprawy, ulepszenia lub zmiany? Jakie wyzwania stoją przed firmą w najbliższym roku?
  • Jak będzie mierzone powodzenie projektu?
  • Jakich wskaźników użyjemy, by sprawdzić czy kierunek jest dobry?