Pracownicy organizacji przyszłości powinni charakteryzować się wysokim poziomem

  • samoprzywództwa
  • adaptacyjności
  • innowacyjności
  • przedsiębiorczości

 

Samoprzywództwo

samodzielność

asertywność

rzetelność

samorozwój

Adaptacyjność

budowanie relacji

komunikacja

elastyczność

współpraca

Innowacyjność

szukanie informacji i inspiracji

twórcze kwestionowanie

kreatywność

tworzenie rozwiązań

Przedsiębiorczość

inicjatywa

wywieranie wpływu

tolerancja niepewności

skuteczność