Strategia rozwoju

 „Strategia rozwoju w XXI w. bardziej przypomina mglisty cel niż jasno określone miejsce docelowe”

Istota strategii

Strategię można zdefiniować jako określenie głównych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania. Zarządzanie strategiczne to także podejmowanie decyzji, nastawione na wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń, mając świadomość mocnych i słabych stron organizacji. Michael Porter zwraca uwagę, że strategia to sztuka wyborów zarówno tych co należy robić jak i tych czego nie należy robić. Precyzyjny wybór rynków, segmentów klientów i konkurowania pozwala odróżnić się od innych firm.

Tradycyjne podejście do strategii to gotowe rozwiązania, przekazane do realizacji. Nowoczesne przedstawia strategię jako długotrwały proces, który nigdy się nie kończy.

Strategia jako gotowe rozwiązanie

 

Strategia jako proces dynamiczny

Trwała, długookresowa przewaga konkurencyjna

CEL

Kreowanie wartości

Niezmienny plan, powstały w wyniku analitycznej pracy

FORMA

Organiczny proces, który cechują zdolności adaptacyjne i całościowe ujęcie, a jego wynik zawsze pozostaje sprawą otwartą

Okres formułowania strategii, po którym następuje rozłożone w czasie jej wdrażanie

RAMY CZASOWE

Codzienny, nieprzerwany i niekończący się proces

Obrona raz ustalonej strategii

ZADANIA WYKONYWANE W TRYBIE CIĄGŁYM

Wypracowanie przewagi konkurencyjnej i rozwijanie firmy