Zadzwoń by porozmawiać o swoim biznesie 504 104 522 k.debkowski@aktywator.eu

Poprawa wyników produkcji (zysk) - Lean Management

Program dla menedżerów, którzy poszukują skutecznych form zwiększania efektywności organizacji (mierzalne rezultaty).

Czas trwania programu: 9-12 miesięcy
Inwestycja > 300k

Dzięki projektom Lean Management Klienci zaoszczędzili 40 mln PLN

Nasz Partner od Lean Management realizował projekty na całym świecie.

Etap 1 - Analiza stanu obecnego

Cele etapu:

 • Określenie potencjałów do wzrostu zysków i wydajności firmy
 • Stworzenie pełnej mapy przepływu materiału i informacji
 • Określenie mierzalnych potencjałów rozwoju firmy
 • Określenie wąskich gardeł w procesie
 • Zdefiniowanie poziomu strat w procesie
 • Mapowanie procesu planowania produkcji
 • Zbadanie zaangażowania Pracowników
 • Zbadanie nastawienia do zmiany

Działania

 • Obserwacje i analiza strat na każdym etapie procesu (jakość, produktywność, zapasy, przezbrojenia, przestoje, awarie, wydajność, etc.)
 • Analiza „wąskich gardeł” i czasu realizacji zamówień
 • Szczegółowe mapowanie procesów
 • Szczegółowe mapowanie ról i odpowiedzialności
 • Szczegółowa analiza i obserwacja obszarów wdrożeniowych
 • Analizy danych
 • Spotkania, wywiady z kluczowymi pracownikami, ankiety
 • Warsztaty
 • Stworzenie raportu końcowego
 • Prezentacja pełnego potencjału do zmiany i usprawnień w obszarach wdrożeniowych

Etap 2 - Projektowanie stanu przyszłego

Cele etapu:

 • Określenie zwrotu z inwestycji!
 • Zaprojektowanie stanu przyszłego i głównych działań w obszarach wdrożenia
 • Określenie mierzalnych celów (KPI) do realizacji podczas wdrożenia
 • Zaprojektowanie mapy przepływu materiału i informacji
 • Zaprojektowanie eliminacji strat
 • Zaprojektowanie procesu planowania produkcji
 • Zaprojektowanie oczekiwanych wartości – zachowań (spójność w zarządzaniu i przywództwie)
 • Zaprojektowanie obszarów do rozwoju kompetencji Pracowników

Działania:

 • Warsztaty biznesowe
 • Dyskusje w grupach
 • Indywidualne rozmowy
 • Stworzenie raportu końcowego

Etap 3 - Plan wdrożenia

Cele etapu:

 • Stworzenie szczegółowych planów wdrożenia
 • Określenie czasu trwania działań, wymaganych zasobów
 • Określenie odpowiedzialności za poszczególne akcje oraz wpływu na wyniki

Działania:

 • Warsztaty
 • Dyskusje w grupach
 • Stworzenie raportu końcowego

Plan wdrożenia zawierający wszystkie działania pozwalające na osiągnięcie założonych celów, przeglądany jest codziennie.

Plan wdrożenia pozwoli skupić się na działaniach, które pozwolą na osiągnięcie celów projektu.

Zaangażowanie pracowników liniowych oraz średniego szczebla zarządzania, w realizację planu jest niezbędne dla zapewnienia jakości wykonywanych działań.

1x w tygodniu odbywa się przegląd działań podczas którego osoby odpowiedzialne opowiadają o postępach prac. Przegląd ten będzie się odbywał z kierownictwem firmy.

Etap 4 - Wdrożenie

Cele etapu:

 • Wzrost efektywności/wydajności firmy
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych i wspierających produkcję
 • Rozwój potencjału pracowników.
 • Transfer know-how (wiedza, umiejętności, narzędzia)
 • Zwiększenie terminowości dostaw – skrócenie czasu dostaw
 • Wdrożenie akcji określonych na Etapie 3

Działania:

 • Wdrażanie zmian
 • Fizyczne zmiany w procesach
 • Standaryzacja pracy, zmiany metod pracy
 • Regularne raportowanie postępów
 • Regularne śledzenie wyników wdrożenia
 • Bezpośrednia współpraca na wszystkich szczeblach
 • Rozwój kompetencji