Zadzwoń by porozmawiać o swoim biznesie 504 104 522 k.debkowski@aktywator.eu
Activity Based Learning to najskuteczniejsza metoda rozwijania umiejętności. Proces rozwoju kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. Uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości. Powodzenie realizacji projektu zależy bezpośrednio od posiadanych umiejętności, przekonań i szybkości w nabywaniu kompetencji. Symulacje biznesowe zwiększają świadomość roli w procesie co pozwala na poszerzenie perspektywy biznesowej „z drzewa do całego lasu”.

Dlaczego symulacja biznesowa jest efektywna?

 • Wysoki poziom realizmu
 • Podejmowanie wzajemnie oddziałujących decyzji
 • Nacisk na nowe sposoby myślenia
 • Dyskusja nad najważniejszymi problemami zarówno w zespole, jak i między jednostkami
 • Bezpośrednie odniesienie do biznesu
 • Skoncentrowanie na wynikach
 • Zdolność do budowania więzi i wspierania pracy zespołowej
 • Wzrost świadomości roli w procesie.
Na podstawie źródła: „Symulacje menedżerskie i studia przypadków” Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012

Niniejszy artykuł opisuje mechanizmy zawarte w naszej autorskiej symulacji biznesowej Sycylia.

symulacja biznesowa

Historia

Na Sycylii żyje pewien burmistrz, który jest znany ze swej przedsiębiorczości. Gdy zaczął zarządzać miastem – postawił sobie cel, że w ciągu 5 lat każda wolna działka znajdzie swojego inwestora. Do spełnienia marzenia została mu ostatnia inwestycja, najtrudniejsza. Wyzwanie – znalezienie developera, który wybudowałby perłę lokalnej architektury (centrum rozrywkowo-biznesowe) na … trójkątnym skrawku ziemi, otoczonym wodą i torfowiskiem. Niestety, żadna z firm budowlanych nie chce podjąć się inwestycji. Mówią, że się nie da.
Burmistrz odwiedza więc Europę w poszukiwaniu developera. Na jednym ze spotkań poznaje szefa polskiej firmy budowlanej, który gdy usłyszał opowieść i zobaczył szkic powiedział: jak to się nie da!? Ja to zrobię!
 

Nierzeczywista sytuacja i realne procesy

Stworzyliśmy nierzeczywistą sytuację, w której firma jest fikcyjna ale założenia są realne. Uczestnicy wcielają się w rolę Pracowników firmy deweloperskiej. Na sali szkoleniowej, przez dwa dni mają zbudować nieruchomość, z dostępnych materiałów. Symulacja składa się z 8 rund, gdzie każda runda trwa 45 minut i odzwierciedla 1 miesiąc projektowy.

Produkty

 • materiały budowlane (cegły, strop, szkło, dach, el. konstrukcyjne, łączenia, farby, podciągi, elewacja)
 • narzędzia
 • kleje
 • materiały biurowe
 • art. finansowe, księgowe (bilanse, przepływy)

szkolenie-komunikacja

Pieniądze z lat 80

 • każdy produkt ma swoją cenę
 • koszty Pracownicze
 • koszty montażu, demontażu
 • koszt utrzymania magazynu

szkolenie współpraca

Procesy, praktyki

 • podejmowanie decyzji
 • koordynacja
 • harmonogramowanie
 • planowanie, budżetowanie, kontrola
 • produkcja
 • finansowanie inwestycji
 • rekrutacja/zwalnianie Pracowników
 • konflikty
 • obieg informacji
 • innowacje
 • zarządzanie dostawami
 • wydajność Pracowników
 • sytuacje losowe
 • wyzwania (karty akcji)
 szkolenie empowerment
 
Zalety nierzeczywistej sytuacji:
 • przestrzeń do podejmowania błędnych decyzji
 • możliwość przećwiczenia różnych wariantów podejmowania decyzji
 • możliwość uczestnictwa w projekcie w innej roli niż w firmie
 • zaangażowanie, wcielanie się w role

Odgrywanie ról

Symulację prowadzimy we dwójkę. Nasze role: inwestor i szef firmy. Każda z osób wciela się w rolę kierownika działu. Założenie jest takie, by na sali szkoleniowej występować w innej roli niż w rzeczywistości. Na samym początku odwzorowujemy strukturę w firmie: dział HR, finanse, produkcja, zaopatrzenie, dział projektowy i project manager. Działu jakości celowo nie stworzyliśmy, by zespół przydzielił taką rolę w trakcie trwania projektu. Zazwyczaj „jakoś to jest” – byle do przodu.

Role interpersonalne:

 • reprezentacyjne (project manager)
 • przywódcze (project manager)

Role informacyjne:

 • monitoringowe (obserwacja) – dwóch trenerów
 • dystrybucja informacji w zespole (wszyscy)

Role decyzyjne:

 • przedsiębiorcze (nowe pomysły i innowacje)
 • zarządzanie konfliktem (trenerzy, zespół)
 • dyspozycja zasobami (ludzie, materiały, pieniądze)
 • negocjacyjne (project manager)
szkolenie-doskonalenie
 

Zmiana – pełen proces

W trakcie symulacji zespół przechodzi pełen cykl zmiany. Na początku wydaje się, że zrealizowanie projektu jest łatwe. Po 1 dniu zespół jest „na dnie” a drugiego dnia odbija się od dna – by wspólnymi siłami zakończyć z radością inwestycję.
 • 1 etap – projekt nieruchomości – zaczynają się problemy i wąskie gardła. Wymagania inwestora wydają się nierealne. Uczestnicy zazwyczaj mówią: tego nie da się zrobić
 • 2 etap – samoorganizacja, podejmowanie decyzji. Chaos komunikacyjny, problemy „między działami”
 • 3 etap – akceptacja inwestycji. Powstaje projekt, który spina się z budżetem i wydaje się, że już jest ok
 • 4 etap – dołek, rozpoczęcie budowy. Gdy pierwszy „klocek” zostaje przyklejony na planszę, potknięcia zespołu widać na każdym kroku
 • 5 etap – doskonalenie, czuć presję czasu, pojawia się pomysł inicjujący zmianę we współpracy, przejście na samozarządzanie zespołu
 • 6 etap – odbiór inwestycji
 • 7 etap – zakończenie – hurra!, zrobiliśmy to!
szkolenie-zmiana

Reaktywność, prewencyjność, proaktywność

Najpierw dajemy przestrzeń do reagowania na to co się wydarzy. Omawiając wpadki, uczestnicy sami dochodzą do wniosku, iż nalezy być bardziej prewencyjnym i zabezpieczać się „na wszelki wypadek”. Na koniec – uczymy proaktywności i pokazujemy jaki ma wpływ na rezultaty w projekcie.
 

Samoorganizacja zespołu

Na początku jest chaos. Nikt nic nie wie, każdy czeka, czas ucieka a wszyscy są zadowoleni. Projekt jest wymagający. Czas i zasoby są kluczowymi czynnikami. Grupa sama ustala propozycje, konsultuje i podejmuje decyzje. Widać wąskie gardła i silosy. Z biegiem czasu zespół z naszą pomocą zaczyna lepiej organizować własną pracę. Co 2 rundy omawiamy to co się wydarzyło i zmuszamy do szukania usprawnień we własnej pracy. Na koniec pierwszego i drugiego dnia – zespół szuka analogii w rzeczywistej pracy. Wtedy też pojawiają się za każdym razem zdania:
 
w pracy mamy tak samo,
zachowujemy się identycznie,
popełniamy te same błędy
Uczestnicy naszej symulacji szukają i znajdują usprawnienia, które wdrażają na bieżąco w projekcie. Poprzez analogie w zachowaniach biznes-sala szkoleniowa – znajdują usprawnienia w codziennej pracy, które wdrażają po powrocie ze szkolenia (szczepionki).
 • struktura organizacji może być utrzymana lub jeśli pracujemy nad praktykami turkusu – zespoły same przydzielają sobie role
 • koordynacja ad hoc, kiedy pojawia się potrzeba
 • zarządzanie wydajnością – skupianie się na wydajności zespołu
 • podejmowanie decyzji – w pełni zdecentralizowane
 • konflikty – proces rozwiązywania
szkolenia dla produkcji

Symulacja biznesowa Sycylia – BORG Automotive

  

Integracja zespołu

Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Budowanie „ducha zespołu” poprzez integrację wokół wspólnego celu to skuteczna taktyka w rozwoju kadr. Warsztat umożliwia wspólną pracę, przy jednym stole. Każdy czuje presję i odpowiedzialność za realizację celów. Po zakończeniu symulacji widzimy jak uczestnicy są zintegrowani wokół wspolnego celu.
  

Umiejętności nabywane podczas symulacji

W zależności od potrzeb biznesu – kładziemy nacisk na różne kompetencje:
 • komunikacja
 • współpraca
 • inicjatywna, ciągłe doskonalenie
 • zmiana
 • orientacja na wyniki
 • podejmowanie decyzji
  

Wdrożenie zmiany

Dbamy o to, by inwestycja w rozwój Pracowników przyniosła zamierzone efekty i by wiedza i umiejętności były wdrażane w realnych sytuacjach biznesowych, co przełoży się na wyrobienie nawyków. Dlatego też na zakończenie symulacji każdy z uczestników zapisuje jedno usprawnienie, które wdroży po powrocie ze szkolenia. Chcemy – by Twój biznes odniósł realne korzyści z inwestycji.
   
 • pracujemy na indywidualnych przykładach, nie książkowych
 • budujemy zaangażowanie do zmiany
 • zachęcamy do prowadzenia kalendarza wdrożeniowego (30 dni)
 • prowadzimy warsztat wdrożeniowy (30 dni po szkoleniu)
 • dajemy Ci możliwość indywidualnych lub grupowych konsultacji

Co mówią o naszej symulacji menedżerowie HR

Symulacja Sycylia jest niewątpliwie unikalnym połączeniem zabawy i nauki. Wyzwala emocje, wskazuje na obszary do dalszej poprawy, obnaża wszystkie błędy – a tym samym uczy i zostaje w pamięci.

Pokazuje jak wiele zależy od zaangażowania indywidualnego uczestników, pracy zespołowej i otwartości na zmianę. Jej największą wartością jest uniwersalność w zastosowaniu.

Pokazuje zachowania uczestników w różnych sytuacjach: pod presją czasu i wyniku, w sytuacjach współpracy i pracy indywidualnej, w obliczu zmian.

Polecam wszystkim zastosowanie w swoich organizacjach podejścia do nabywania nowych kompetencji i wiedzy jakie umożliwia symulacja Sycylia.

Dzięki analogii ćwiczenia do realnych sytuacji wprowadzenie nowo nabytych kompetencji na grunt codziennej pracy nie stanowiło problemu.

Szkolenie przyniosło zaplanowane rezultaty, a trenerzy wykazali się wysokim poziomem umiejętności, zmysłem obserwacji i zrozumieniem sytuacji, a nie tylko wiedzą książkową.