Zadzwoń by porozmawiać o swoim biznesie 504 104 522 k.debkowski@aktywator.eu

"Sprint do efektywności" - Software House

Program doradczo-szkoleniowy dla małych firm, które szybko rosną

Klienci: 

 • Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław – studia MBA oraz podyplomowe
 • Akademia Koźmińskiego Warszawa – studia podyplomowe
 • Asseco
 • KGHM
 • Siemens
 • HP
 • Credit Agricole
 • Knorr-Bremse
 • EMC
 • Martin Bauer
 • eFitness

Nasz program „Sprint do efektywności” pomaga właścicielom, zarządom małych firm Software House (tworzących oprogramowanie), będących w fazie szybkiego rozwoju, którzy chcą:

 

Utrzymać tempo wzrostu

Wzmocnić firmę

Dowozić projekty w terminie

Zwiększać jakość obsługi Klienta

Z jakimi problemami borykają się nasi Klienci?

 

 • Niewyrabianie się w terminach
 • Niska jakość kodu
 • Brak znajomości u wszystkich kierunku rozwoju firmy i oczekiwań względem siebie
 • Rozmywanie odpowiedzialności
 • Nie wszyscy koncentrują się na najważniejszych celach firmy.

Korzyści

 • Wygenerowanie dobrej jakości pomysłów usprawnień
 • Wzmocnienie zrozumienia pomiędzy współpracownikami
 • Uspójnienie wiedzy dotyczącej najważniejszych wyzwań firmy
 • Zwiększenie współodpowiedzialności za rozwój własny i firmy
 • Sprawdzony i skuteczny pakiet wiedzy i dobrych praktyk
 • Lepsze zrozumienie jak ważna jest jakość kodu w dłuższej perspektywie

Sprawdzony i skuteczny pakiet wiedzy i dobrych praktyk

Analiza Biznesowa

Kompetencje związane z określaniem potrzeb biznesowych
i uzgadnianiem ich rozwiązań.

 • Analiza potrzeb biznesowych – standard IIBA BABOK Guide
 • Specyfikacja wymagań
 • Dokumentowanie wymagań
 • Uzgadnianie rozwiązań
 • Identyfikacja i zarządzanie relacjami z interesariuszami
 • Analiza organizacji

Różne perspektywy

Kompetencje związane z empatią potrzeb biznesowych
i uzgadnianiem ich rozwiązań.

 • Rola i zadania analityka biznesowego w porównaniu do wdrożeniowca, perspektywa czasowa
 • Perspektywy w typowym cyklu życia projektu
 • Profile wpływu, wiedzy, ryzyka i kosztu w projekcie
 • Zarządzanie ryzykiem vs rozwiązywanie problemów
 • Narzędzia: WBS, RAM, RACI, Gantt
 • Zarządzanie zastrzeżeniami klienta – typowy proces i główne techniki
 • Model jawnego stawiania granic
 • Konstruktywna odmowa

Zarządzanie projektami IT 
Podejścia zwinne / Agile


Kompetencje związane z kontrolowalnym i wydajnym zarządzaniem projektami w organizacji.

 

 • Szacowanie pracochłonności zadań
 • Planowanie projektów (terminy, budżety)
 • Zarządzanie zakresem
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Typowe problemy w projektach
 • Dług technologiczny
 • Dobór metodyki realizacji
 • Komponenty i warunki kultury zwinnej organizacji
 • Retrospektywy.

Zarządzanie portfelem projektów


Kompetencje związane z kontrolowalnym i wydajnym zarządzaniem projektami w organizacji.

 

 • Miejsce projektu w organizacji
 • Projekt/program/portfel
 • Standard PMI zarządzania portfelem
 • Definiowanie i monitorowanie portfela
 • Zarządzanie wydajnością i ryzykiem portfela
 • Autoryzacja i priorytetyzacja projektów
 • Portfel krytyczny – unikanie przeciążenia organizacji i złej wielozadaniowości.

Wygenerowanie konkretnych i dobrej jakości pomysłów usprawnień

Konkretne pomysły usprawnień

W trakcie warsztatów uczestnicy pracują na obecnych wyzwaniach firmy, dzięki czemu generowane są konkretne usprawnienia przekładające się na wzrost efektywności.

Każde usprawnienie ma własnego Agenta zmiany – osobę, która jest odpowiedzialna za wdrożenie usprawnienia w firmie.

Wzmocnienie zrozumienia pomiędzy współpracownikami


Biznes + DEV

W warsztatach biorą udział wszystkie zespoły, dzięki czemu pracownicy mają okazję porozmawiać o własnych wyzwaniach i lepiej zrozumieć perspektywę innych osób.

Uspójnienie wiedzy dotyczącej najważniejszych wyzwań firmy

Wspólne cele, wartości i wyzwania

Zespół tworzy listę wartości i pożądanych zachowań. Dzięki temu wszyscy wiedzą czego oczekuje się w miejscu pracy. Liderzy mogą pracować nad konkretnymi zachowaniami.

Jakość kodu – dług technologiczny

Rozwijając oprogramowanie twoi ludzie mają wybór – jakość czy szybkość? Wiedza o długu technologicznym pozwala zaciągać go świadomie. Pewnego dnia może okazać się, że Twój produkt jest nieopłacalny.

Konsultant prowadzący program „Sprint do efektywności”

Gabriel Sznajder

Partner IT

Doświadczony menedżer, ekspert w obszarze inżynierii oprogramowania, z szerokim 15 letnim praktycznym doświadczeniem poczynając od kodowania, przez zarządzanie zespołami i projektami, aż po realizację portfolio projektowego obejmującego 180 specjalistów, z rocznym budżetem na poziomie 7 mln EUR.

Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). 6 lat pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Wrocławskiego Oddziału PMI. Trener biznesowy i konsultant w obszarze Zarządzania Projektami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa.