Badanie Gallupa

Właściwie przeprowadzona rozmowa rozwojowa buduje zaangażowanie Współpracownika. Wpływa na chęć rozwoju, co w efekcie podnosi efektywność. Jak dowiodły badania Instytutu Gallupa – dzięki rozmowie można wpłynąć bezpośrednio na twarde wskaźniki biznesowe: zadowolenie Klienta, zyskowność, wydajność, rotację.

Zmienia się również przywództwo – z autorytarnego na angażujące. Lider XXI w, który chce przyciągnąć i utrzymać dobrych Współpracowników, szczególnie z pokolenia Y (po 1984) i Z (po 1990) – powinien nastawić się na budowanie nowej kultury. Lider powinien dbać o rozwój, budować wpływ ludzi na pracę i kreować poczucie współwłasności, nadając sens pracy. Relacje między Pracodawcą a Pracownikiem zmieniają się o 180 stopni. Elementem, który łączy zmiany jest zaufanie.

Biorąc udział w szkoleniu nauczysz się:

 • Jak przygotować się do poprowadzenia rozmowy rozwojowej
 • W jaki sposób poprowadzić rozmowę rozwojową

Rozmowa rozwojowa

 • przede wszystkim spełnia ważne potrzeby ludzkie: zauważenie/docenienie, poczucie wpływu, sens
 • jest okazją do wysłuchania opinii Pracownika o firmie, pracy, własnej roli
 • pozwala poznać satysfakcję Pracownika
 • daje możliwość uzgodnienia własnych oczekiwań, ról w firmie, wyrażenia opinii i propozycji na przyszłość

Dla kogo szkolenie?

 • dla osoby zarządzającej zespołami
 • dla menedżera i kierownika, któremu zależy na zwiększeniu skuteczności Pracowników
 • dla właściciela firmy, który chce skuteczniej zarządzać rozwojem Pracowników

Co wyróżnia to szkolenie od innych:

 • przygotowuje do zbudowania otwartości przed rozmową
 • szkolenie oparte na dowodach (badania Gallupa, motywacja wewnętrzna)

Program szkolenia:

1. Talenty Współpracownika, indywidualne predyspozycje

2. Wyrażanie empatii/refleksyjne słuchanie/odzwierciedlanie

3. PASMO motywacji w praktyce

 • pozytywne emocje
 • autonomia
 • sens
 • mistrzostwo
 • osiągnięcia

4. Struktura rozmowy rozwojowej

 • przygotowanie (informacje o Pracowniku, motywacja osiągnięć, talenty, zaplanowanie poszczególnych etapów, warunki do rozmowy, sposób komunikacji)
 • wstęp (ustalenie celów spotkania, zbudowanie przyjaznej atmosfery, wspólne uzgodnienie najważniejszych punktów)
 • rozmowa (aktywne słuchanie, fakty, mocne strony Pracownika, ocena miejsca pracy, wspólne wartości)
 • zakończenie (podsumowanie, ustalenie celów, działań, stworzenie planu, osadzenie w czasie, rezultaty, komunikacja, przeszkody)

5. Model rozmowy – budowanie zaangażowania Współpracownika
Na podstawie badania satysfakcji Instytutu Gallupa .

6. Model rozmowy – motywacja osiągnięć
Na podstawie raportu z badania motywacji osiągnięć.

7. Zasady prowadzenia rozmów rozwojowych i pułapki (ze szczególnym nastawieniem na rozwój własny i organizacji)

 • współpraca – konfrontacja
 • wydobywanie – nauczanie
 • autonomia – władza

8. Rodzaje orędownictwa, które mogą zabić rozmowę

 • argumentowanie na rzecz zmiany
 • odgrywanie roli eksperta
 • krytykowanie, zawstydzanie, obwinianie
 • etykietowanie
 • zakładanie swojej wyższości