in ,

Warsztaty budowania efektywności – szkolenia otwarte

Wystartowaliśmy z otwartym warsztatem budowania efektywności z wykorzystaniem symulacji „Czas na kawę”.
Połączenie symulacji biznesowej i konkretnych, „mięsnych” warsztatów pozwoli Ci zwiększyć własną efektywność.

Diagram

Efekt edukacyjny:

 • umiejętność pracy z celami, zadaniami, priorytetami
 • wykorzystanie Modelu Budowania Efektywności 4P
 • umiejętność planowania w ujęciu krótko i długoterminowym
 • wykorzystywanie relacyjności jako bezkosztowego elementu podnoszenia efektywności
 • opracowanie konkretnego planu działań dla swojej sytuacji biznesowej

Wyzwania dla uczestników:

 • ułożenie strategii działań zmierzających do realizacji głównego celu
 • zdobycie długoletniego kontraktu na produkcję kawy – zarówno dla poszczególnych działów jak i całej firmy
 • zaplanowanie poszczególnych działań
 • podział obowiązków pomiędzy Uczestników i członków działów
 • pogodzenie sprzeczności w priorytetach dla poszczególnych działów
 • odpowiedzialność za wynik całej firmy
 • planowanie w dłuższej perspektywie
 • gaszenie „pożarów”

Poznaj kalendarz szkoleń otwartych CzteryP i zarezerwuj miejsce w atrakcyjnej cenie:

Warszawa
21-22 kwiecień
23-24 kwiecień

Wrocław
5-6 maj
7-8 maj

Katowice
19-20 maj
21-22 maj

Łódź
2-3 czerwiec
4-5 czerwiec

 

Gra szkoleniowa – budowanie efektywności, Cztery P

Eskulap w Sieradzu – doświadczenia klienta