Zarządzanie strategiczne

Jak stworzyć strategię rozwoju?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wiesz najlepiej jak prowadzić swój biznes. Jakich klientów obsługiwać, jaką wartość im dostarczać i w jaki sposób. Lecz czy wszyscy pracownicy wiedzą, w którą stronę rozwija się Twoja firma? Czy wszyscy wiedzą czego od nich oczekujesz?

Pomagamy budować spójność w organizacji, angażując kluczowych pracowników do definiowania celów strategicznych oraz mierników sukcesu oraz do ich realizacji.

Model biznesowy

Nowe modele biznesowe mogą zachwiać w posadach wiele branż. Przypomnij sobie jakie skutki dla branż miała strategia Apple'a? Narzędzie do tworzenia modelu biznesowego, opracowane przez Alexa Osterwaldera pozwala spojrzeć holistycznie na biznes, testując nowe rozwiązania oraz angażując pracowników wokół wspólnych celów.

Model biznesowy

Balanced Scorecard - zrównoważona karta wyników

"Wyobraźmy sobie wnętrze kabiny nowoczesnego odrzutowca, w którym widzimy tylko jeden instrument pomiarowy. Jak byśmy czuli się, wchodząc na pokład samolotu po następującej rozmowie:
- Dziwię się, że posługuje się pan tylko jednym instrumentem pomiarowym. Do czego on służy?
- Mierzy prędkość lotu. Podczas tego rejsu muszę poprawić prędkość przelotu.
- Rozumiem, prędkość samolotu jest z pewnością ważna. Ale co z wysokością? Czy nie przydałby się wysokościomierz?
- Nad wysokością lotu pracowałem w czasie kilku ostatnich rejsów i jestem już w tym niezły. Teraz muszę skoncentrować się nad odpowiednią prędkością.
- Aha. Zauważyłem jednak, że nie ma pan również wskaźnika poziomu paliwa. Nie jest potrzebny?
- Ma pan rację, paliwo jest ważne, ale nie mogę koncentrować się na robieniu tylu rzeczy jednocześnie. Dlatego teraz skupiam się na prędkości. Gdy już będę tak dobry w prędkości jak w utrzymywaniu wysokości, to podczas następnych lotów zwrócę uwagę na zużycie paliwa.”

 „Strategiczna karta wyników” Robert S.Kaplan, David P.Norton

Karta wyników umożliwia powiązanie różnych inicjatyw i działań prowadzonych wewnątrz firmy i ukierunkowuje je na realizację wspólnych celów. Dzięki temu zwiększa
się znacząco szansa na osiągnięcie założeń biznesowych.

Perspektywy rozwoju:

  1. Finansowa
  2. Klienta
  3. Rozwoju
  4. Procesów

Wizja, misja firmy i wartości

Wizja bez działania to marzenie. Działanie bez wizji to koszmar.

Pomagamy ustalić wizję rozwoju firmy, misję oraz tworzymy wspólne wartości dla całej firmy. Zapoznaj się z opisem wizji i misji.

Analiza SWOT | TOWS

Analiza SWOT

Czasami warto wykorzystać narzędzie do analizy mocnych/słabych stron, szans i zagrożenia, ponieważ można dostrzec co przeszkadza w realizacji celów. Zarządzanie strategiczne to również poszukiwanie własnych możliwości. Zapoznaj się opisem analizy SWOT | TOWS.